Dawid Frąckowiak ponownie w Klubie !

Czasami trzeba zrobic krok w tył, aby później zrobić dwa kroki do przodu...

Czasami trzeba schować wzajemne różnice w drodze do wspólnego celu

Zawsze jednak dobro Klubu musi być celem nadrzędnym ! 

Awans do 3 ligi na sezon 2018/2019 wiązał się przede wszystkim z dużymi nakładami finansowymi. Tuż po awansie nastąpiła rewolucja personalna, ale wspólnie udało się osiągnąć kompromis finansowy z ówczesną radą sponsorów, ponieważ budżetowe oczekiwania dyrektora sportowego były jasno przedstawione. Niestety pod koniec rundy jesiennej w/w rada zalegała z finansowaniem 1 drużyny. Zarząd w pierwszej kolejności spotkał się z dyrektorem przedstawiając realny plan budżetowy na drugą część sezonu. Stąd zimowe zamieszanie i odejście dyrektora, który nie chciał firmować wyzwania z realnym budżetem.

Udało się jednak przekonać do długofalowego rozwoju Klubu firmę Grupa Aforti, która postanowiła aneksować umowę z Klubem i zapewnić szersze ramy współpracy. Dlatego też, obecnie zarząd wrócił do rozmowy z dyrektorem sportowym, przedstawiając nowy budżet na sezon 2019/2020, z jasnym celem sportowym. Dzięki temu miło Nam ponownie powitać na pokładzie dyrektora sportowego ds.drużyny seniorów Dawida Frąckowiaka.

Dodatkowo trzeba nadmienić, iż po dwukrotnej weryfikacji obiektu przez członków WZPN i PZPN, Klub nie otrzymałby warunkowej licencji na start w 2 lidze. Jednakże tuż po skończonym obecnym sezonie, zgodnie z ustaleniami z Gosir i Prezydentem Tomasz Budasz, rozpoczną się działania na obiekcie przy S8, pozwalające osiągnąć możliwości startu w 2 lidze.

Dla zarządu MKS Mieszko Gniezno, który pracuje społecznie dla dobra klubu, najważniejszym celem od 2015 roku, jest utrzymanie klubu pod względem finansowym, nie dopuszczając do utraty płynności, stabilny rozwój, transparentnośći i przejrzystość finansowa.

Jednocześnie z końcem sezonu 2018/2019 pracę w naszym Klubie zakończy obecny sztab szkoleniowy drużyny seniorów.

W Naszym przekonaniu i rozumieniu rzetelnego dziennikarstwa, uważamy iż powinno ono opisywać fakty, a nie kreować subiektywna rzeczywistość. Dlatego mamy nadzieję, że jeden z portali, który próbuje kreować gnieźnieński sport będzie opisywał rzetelnie fakty potwierdzając je u źródeł czyli w Zarządzie klubu.

© Copyright 2018 Mieszko Gniezno
Website designed by Liber Media