mieszko 1974

46 lat MKS Mieszko Gniezno !

46 lata temu pierwszy raz obradował Zarząd Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Mieszko”

Dokładnie 46 lata temu 4 grudnia 1974 zarząd „Mieszko” w składzie: Stanisław Kuc, Jerzy Kasprzak, Jan Janowiak, Janusz Wysoczański, Jerzy Niedzielski, Zygmunt Wiśniewski, Janusz Dąbrowski, Adam Michlewicz, Bogdan Jóźwiak, Henryk Jasiński, Henryk Śmigielski, Leszek Rogacz zebrał się i podpisał akt zawiązania nowego klubu w Gnieźnie.

Jako ciekawostkę należy dodać, że dziś swój jubileusz obchodzi piłkarska ekstraklasa!

20201203_182244

Przy Zarządzie powstała Rada Rodziców.

W dniu dzisiejszym oficjalnie do życia została powołana Rada Rodziców działająca przy Zarządzie MKS Mieszko Gniezno.
Rolą Rady Rodziców jest ścisła współpraca na linii Zarząd Klubu – Rodzice. Przewodniczącą została Pani Ewelina Wojciechowska.

Rada rodziców reprezentuje wszystkie grupy młodzieżowe i będzie ciałem doradczym dla Zarządu klubu. Celem współpracy jest ukierunkowanie rozwoju tak aby wychowankowie Akademii Mieszko Gniezno stanowili trzon zespołu w latach najbliższych oraz aby najlepsi byli promowani do klubów w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Na dzień dzisiejszy w Akademii trenuje prawie 300 zawodników i zawodniczek. Zarząd klubu złożył deklaracje iż regularnie będzie podnosił poziom w Akademii chociażby poprzez inwestowanie w rozwój pionu szkoleniowego.

Mimo trwającej pandemii koronawirusa COVID-19 zajęcia w grupach młodzieżowych odbywają się normalnie oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.

kontaktować z Radą Rodziców można się drogą mailową:  rodzice@mieszkogniezno.eu