Junior Starszy wraca do zajęć!

Na nowo powołany do życia zespół Juniora Starszego wrócił do zajęć. Zajęcia mimo zimowej aury odbyły się bez zakłóceń a brała w nich udział liczna grupa graczy.