Witaj w klubie

MKS MIESZKO GNIEZNO

REGULAMIN AKREDYTACYJNY

Regulamin przyznawania akredytacji prasowych na spotkania MKS MIESZKO GNIEZNO  w sezonie 2019/2020 rozgrywane na Stadionie przy ul. Strumykowej 8 w Gnieźnie.  

1 Akredytacja

 1. Akredytacja przyznawana jest zarówno na sezon rozgrywek oraz na pojedyncze mecze, na okaziciela będącego przedstawicielem podmiotu, który otrzymał akredytację. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.
 2. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.
 3. Akredytacje przyznawane przez Klub na podstawie wniosków akredytacyjnych.
 4. Wnioski o akredytacje stałe na sezon 2020/2021 należy składać najpóźniej do dnia 15 lipca 2020 roku (do godziny 23:59).
 5. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 15:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz piłkarski.
 6. Wnioski należy przesyłać jedynie poprzez formularz akredytacyjny zamieszczony na stronie mieszkogniezno.eu
 7. Wszelkie serwisy internetowe i redakcje, z wyjątkiem oficjalnej strony MKS MIESZKO GNIEZNO i przedstawicieli patronów medialnych mogą w swych wnioskach ubiegać się o maksymalnie trzy akredytacje.
 8. Agencje fotograficzne mogą ubiegać się o maksymalnie dwie akredytacje.
 9. Akredytacje na sezon 2020/2021 będą wydawane w formie specjalnych identyfikatorów. Termin odbierania akredytacji upływa 15 minut po rozpoczęciu spotkania. W przypadku akredytacji stałej, termin odbierania akredytacji upływa po zakończeniu rundy jesiennej 2020/2021.
 10. Akredytacja jest ważna wyłącznie po okazaniu legitymacji prasowej. Przedstawiciele mediów są zobligowani do tego, by mieć przy sobie aktualną, oryginalną legitymację prasową oraz dokument tożsamości.
 • 2 Regulamin odmowy przyznania akredytacji, jej cofnięcia, kar oraz współpracy

1.Odmowa
1. Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.
2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia sezonu rozgrywek.
3. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.
4. Dziennikarze są zobowiązani do nagrywania rozmów z piłkarzami, trenerami, bądź przedstawicielami klubu w miejscu, wskazanym przez Klub. Nie wolno przeprowadzać wywiadów w obrębie boiska.
5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wydanej akredytacji istnieje możliwość wyrobienia duplikatu (pierwszy duplikat bezpłatny). Wyrobienie kolejnych duplikatów będzie związane z poniesieniem określonych kosztów.

2.Współpraca
1. Akredytacja prasowa typu PRASA/RADIO upoważnia do wstępu na: •  wejście do strefy wywiadów wskazanej przez Klub
2. Akredytacja dla fotoreporterów i dziennikarzy telewizyjnych typu FOTO/TV upoważnia do wstępu na: • płytę stadionu (wyłącznie w sektor za linią bramkową boiska od chorągiewki rożnej do chorągiewki; nie wolno przebywać w strefie wzdłuż linii bocznych boiska), • sektory dla publiczności w celu realizacji czynności dziennikarskich, • wejście do strefy wywiadów wskazanej przez Klub,
3. Wymagane jest, aby każdy fotoreporter i dziennikarz TV przebywający za linią końcową płyty głównej stadionu posiadał kamizelkę.
 4. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych MKS MIESZKO GNIEZNO.
5. Osoby akredytowane przebywające na terenie obiektu klubu zobowiązane są stosować się do zaleceń pracowników Klubu i służb porządkowych.

Dział prasowy MKS MIESZKO GNIEZNO. ŁUKASZ SKONIECKI Tel. 509967953 E-mail: lukasz.skoniecki@mieszkogniezno.eu